Ligger op 2 steunpunten

Deze pagina berekent maximaal moment, maximale spanning, maximale doorbuiging voor een homogene balk op twee steunpunten volgens elasticiteit. De opleggingen zijn een scharnier en een rol. De belasting is een gelijkmatig verdeelde belasting over de volledige lengte van de ligger.

- Gebruik Bereken belasting om gelijkmatig verdeelde belastingen in m2 om te rekenen naar belastingen over m1 van de ligger. Hier kunnen ook Eurocode 1 belastingen gekozen worden.
- Gebruik Bereken Wx, Ix profiel voor het berekenen van weerstandsmoment en traagheidsmoment van een doorsnede.
- Gebruik Kies staalprofiel voor het selecteren van een Euronorm profiel IPE INP HEA HEB HEM UPE UNP.

Resultaten: maximum moment, maximale spanning en maximale doorbuiging veroorzaakt door de belastingen.