Gratis online tools voor constructeurs

Deze website biedt handige functies voor de dagelijkse praktijk van ingenieurs. Basiskennis van constructieleer en toegepaste mechanica is gewenst.


Ligger op 2 steunpunten

2 opleggingen: scharnier en roloplegging.
Plaats een gelijkmatig verdeelde belasting op de ligger.
Resultaten: maximale spanning en doorbuiging veroorzaakt door de belasting.
Inclusief:
- belasting berekenen en Eurocode 1 belastingen,
- Europese staalprofielen,
- NIEUW : Amerikaanse staalprofielen
- doorsnede berekeningen.
- afdrukken, opslaan rapport


Oppervlakte, weerstandsmoment en traagheidsmoment van eenvoudige doorsnedes

Kies de vorm waarvan u A, W en I wilt berekenen.
Resultaten kunnen rechtstreeks toegepast worden in de liggerberekening.


Gebruik van deze pagina is gratis en vrijblijvend. De berekeningen en methoden zijn getest met diverse benchmarks. Ontwikkelaar is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, afrondingsverschillen of het niet functioneren van de service.
© Copyright - Mile17Mile17

Privacy Policy